KOORTS

1. Definitie koorts: 

We spreken van koorts bij een lichaamstemperatuur >38.5°C (rectaal gemeten). Bij kinderen jonger dan 3 maanden vanaf 38 °C.
Koorts is geen ziekte maar een signaal van het lichaam dat onder andere optreedt bij infecties, na vaccinatie, bij inflammatoire ziekten, trauma, … .
Het is belangrijk om na te gaan hoe een kind zich gedraagt, hoe het eruit ziet en of er nog andere symptomen zijn.
Raadpleeg een arts bij alarmsymptomen:
- baby < 3 maanden
- het kind ademt moeilijk of kreunt
- het kind ziet erg bleek of grauw
- het kind heeft blauw-rode, niet wegdrukbare vlekjes op de huid
- het kind is suf / moeilijk wakker te krijgen
- het kind vertoont tekens van uitdroging: minder natte luiers, droge lippen, droog mondslijmvlies, ingevallen ogen, ingevallen fontanel
- het kind vertoont stuipen 

2. Koortswerende middelen:

Doseer steeds volgens het gewicht van uw kind, volg hiervoor de bijsluiter van het medicijn.
Geef bij voorkeur een siroop waarbij een doseerpipet met aanduiding van het lichaamsgewicht van het kind voorzien is. Wanneer toediening via de mond niet mogelijk is, kan je een suppo toedienen.

- Paracetamol (merknaam: perdolan, dafalgan, mobistix …):
NIET bij ernstige leverproblemen
Maximaal 4x/d
4-6uur tussen 2 toedieningen

- Ibuprofen (merknaam: nurofen, perdophen, malafene …):
NIET bij kinderen jonger dan 3 maanden, kinderen met ernstige nierproblemen, bepaalde stollingsproblemen, windpokken
Maximaal 3x/d
8u tussen 2 toedieningen

Een kind volledig uitkleden, zeer fris leggen of een afkoelend bad geven is niet nodig en vooral onaangenaam voor het kind.  

© KINDERLOFT | KINDERARTSENPRAKTIJK 2020 - All Rights Reserved