MEDICATIE BIJ LUCHTWEG-PROBLEMATIEK

1. Dosisaerosol met voorzetkamer:

Eerste gebruik
Voor het eerste gebruik dient men de spacer te primen, dat wil zeggen 2 keer puffen in de spacer zodat de wand opgeladen wordt met medicatie. Dit dient afzonderlijk van de toediening van medicatie te gebeuren.

Gebruik
1. Schud de medicatie krachtig.
2. Verwijder de beschermdop van de inhalator.
3. Plaats de inhalator op de spacer.
4. Zet het kind rechtop op uw schoot en houd de spacer horizontaal.
5. Plaats het masker zo dat neus en mond bedekt zijn.
6. Laat het kind rustig in- en uitademen langs de mond. De klep beweegt wanneer het kind goed ademt.
7. Druk 1x op de inhalator zodat de medicatie vrijkomt in de spacer.
8. Laat het kind minstens 5x in- en uitademen.
Let op: Bij meerdere puffs moet stap 7 en 8 herhaald worden want elke puff moet apart gegeven worden. Ook als u 2 puffs van eenzelfde medicatie moet geven, moeten deze afzonderlijk worden toegediend

Bekijk voor meer informatie het filmpje.
https://youtu.be/YoaTODWiGlo (vortex)
https://youtu.be/DxhUXciikgw (aerochamber)
https://www.youtube.com/watch?v=1CPSWb6wwFY&feature=youtu.be

Onderhoud
Indien nodig:
1. Verwijder het silicone-uiteinde van de spacer.
2. Reinig in lauw water met wat detergent. Spoelen in zuiver water.
3. Schud het overtollige water uit de onderdelen en laat ze in verticale positie aan de lucht drogen.
Reinig ook het masker indien nodig

Extra informatie
1. Na gebruik van puffer met corticosteroïden de mond spoelen . Een jong kind kan gewoon iets drinken.
2. Er zijn verschillende manieren om bij te houden wanneer uw puffer leeg is. Op de zijkant van de verpakking staat hoeveel pufjes er in zitten. U kan noteren wanneer u met de puffer start. Of u kunt elk pufje (op papier) bijhouden, zodat u kunt uitrekenen wanneer u een nieuwe puffer moet bestellen. Doe dit tijdig.
3. Bewaar de puffer op een droge plek op kamertemperatuur. 

3. Aërosol met gezichtsmasker:

Wat is het?
Aerosol is het verstuiven van geneesmiddelen via de mond en/of de neus. Hierbij wordt het geneesmiddel omgezet van een vloeibare fase naar kleine druppeltjes die ingeademd kunnen worden in de luchtwegen

Wat heb je nodig?
* Aerosoltoestel : te kopen/of te huren bij apotheker of ziekenkas
* Masker met vernevelaar
* Leiding
* Medicatie
* Eventueel spuitje

Hoe de medicatie klaarmaken?
* Eerst de handen grondig wassen!
* Medicatie juist voor toediening klaarmaken en in het reservoir brengen.
* Er moet minimum 2.5ml in het reservoir zitten om te kunnen verstuiven
* Men kan steeds fysiologisch serum gebruiken om bij te vullen tot 2,5ml.

Gebruik
* Eerst de neus snuiten of spoelen met fysiologisch serum.
* Het te vernevelen product wordt in het reservoir gebracht en draai het masker erop.
* Sluit de leiding aan.
* Zet het toestel aan.
* Plaats het masker op het aangezicht, over de neus en mond, goed aansluiten.
* Goed rechtop zitten en het hoofd licht achterover buigen, niet liggend!
* Het masker altijd verticaal houden, evenwijdig met de rug, voor een optimale verstuiving.
* Adem altijd rustig maar diep in langs de mond (de neus is immers een filter).
* Geef de aerosol gedurende 10 minuten! Zelfs als er, na die 10 minuten, wat vloeistof achter blijft,
ophouden.
(Is er geen vloeistof uit het reservoir, dan is de verstuiving niet gelukt)

Nazorgen
* Oude medicatie steeds weg doen.
* Spoel het reservoir en het masker onder de kraan.

Behandeling
De frequentie van de behandeling varieert van 3 tot 6 maal per 24u, naargelang het voorschrift (dus ook ’s nachts om de vier uur).

Tips bij aërosol
* Een aerosol geef je best voor de voeding! Dit vermindert de kans op braken door hoestbuien.
* Vooraleer de aerosol te geven, reinig of spoel het neusje.
* Laat je kind mooi rechtop zitten, je kan ook je kindje op je schoot nemen. Wanneer uw kind
neerligt heeft een aerosol geen effect.
* Je kind afleiden met televisie of een verhaaltje voorlezen.
* Plaats het masker volledig over neus en mond. Probeer zoveel mogelijk het masker aan te sluiten
rond neus en mond, zodat er zo weinig mogelijk in de oogjes verstuift.
* Houd het masker en reservoir mooi recht, zodat de verstuiving optimaal is.
* Na elke aerosol moet het reservoir worden uitgespoeld en aan de lucht laten drogen.
* Indien je kind te fel huilt, mag je gerust de fopspeen aanbieden.
* Een aerosol moet binnen het uur na bereiding gegeven worden. 


4. Gebruik van Novoliser: 


5. Gebruik van Diskhaler: 

· https://youtu.be/qYykLnuDWeE

· Download handleiding ::HIER::


6. Neusspoeling: 

Natriumchloride 0,9% (fysiologisch serum voor in de neus)
bv. Physiomer°, Sterimar°

Gebruik:
>> Spray (met pompje)

Als u de spray voor het eerst gebruikt, moet u het pompje een paar maal indrukken in de lucht.
De spraykamer kan zich dan vullen met de oplossing.
De volgende keren is dit niet meer nodig.
• Schud de verstuiver
• Houd het hoofd een beetje schuin naar voren gebogen
• Breng de tuit in 1 neusgat
• Houd het andere neusgat dicht en druk het pompje éénmaal in
• Snuif de vloeistof gelijktijdig op, zodat het medicijn diep in de neus komt
• Herhaal dit voor het andere neusgat
• Maak de tuit na gebruik goed schoon en sluit de flacon goed af


>>Neusspoeling met ampullen
bv. Naaprep°

• Houd het hoofd opzij en breng de tuit voorzichtig in het bovenste neusgat
• Spoel gedurende 2 tot 3 tellen door krachtig in de tube te knijpen
• De spoelvloeistof zal door het onderste neusgat weglopen
• Draai het hoofd en behandel het andere neusgat
• Snuit na afloop de neus
• Spoel de tuit af onder kraanwater en sluit de fles

https://youtu.be/2GL_6lr9HlA

© KINDERLOFT | KINDERARTSENPRAKTIJK 2020 - All Rights Reserved